Även bortom förarledet finns nämligen stor nytta av körjournalen – och framför allt om körjournalen är en del av företagets uppsättning av verktyg för “fleet management”.

 

Fleet Management-system som verksamhetsstöd

Datan som samlas in genom körjournalen behöver finnas tillgänglig någonstans för att fler i verksamheten skall kunna ha nytta av den, exempelvis för fakturering eller för hållbarhetsrapportering.


Det brukar alltså kallas för ett verktyg för ‘fleet management’ eller ‘mobility management’ och stöttar i fler led i verksamheten än bara förarna. Datan som samlas in genom körjournalen kan i ett Fleet Management-system kombineras med data från exempelvis fordonsregistret och egna uppsatta mål och kan visualiseras tydligt för den som behöver fatta beslut om fordonsflottan.


I den här artikeln har vi sammanfattat vilka i en verksamhet som vanligtvis brukar gynnas av ett robust system för hantering av fordonsparker eller fordonsflottor.Förare

Föraren är den som mest uppenbart gynnas av en digital körjournal. När man kapar den manuella rapporteringen kan förarna lägga sin tid och energi på både roligare och mer givande arbetsuppgifter.

 

Depåchefen

Depåchefen har ett stort ansvar och kan ha många titlar, ibland ‘fordonsansvarig’. Depåchefen är den som är ytterst ansvarig för att drifta och utveckla fordonsparken och genom ett robust system för fleet management kan depåchefen hålla koll på kostnader, inköp, leasingavtal, bränsleförbrukning, service och underhåll.

Genom systemet får depåchefen också hjälp med koll på TCO-kalkylen och solitt underlag för investeringsplanering för fordonsflottan.

 

Arbetsledare

Ruttoptimering, laddplanering… ja, det mesta som hör det dagliga arbete till går att få koll på och hantera genom ett smart system.

 

Ekonomiavdelningen

När ekonomiavdelningen får in underlag från körjournaler per automatik underlättas arbetet med löneutbetalningar och

Alla företag behöver skicka sina fakturor – och för den som har en fordonsflotta som en central del av verksamheten blir det arbetet mycket enklare om faktureringsinformation kring exempelvis körtid finns att hämta i ett smart och smidigt system.

 

Ledningsgrupper och styrelser

Ledningsgrupper och styrelser som arbetar mot tydliga kostnadsbesparings- eller hållbarhetsmål har allt att vinna på att kunna följa utvecklingen efter de uppsatta målen genom ett system där allt finns samlat.

Genom ett fleet management-system får man dessutom datadrivet underlag för beslutsfattande vad gäller investeringar och utveckling av fordonsparken, något vi vet brukar uppskattas av beslutsfattare.

 

Hållbarhetschefen

Hållbarhetschefen, framför allt hållbarhetschefer i företag som omfattas av rapporteringskrav, får tillförlitlig data kring CO2-utsläpp och slipper förlita sig på estimat och schablonvärden.

Book a demo or get a quote

We will get back to you within a business day

First Name
Last Name
Company Name
Role or Title
Email Address
Phone Number
Interest:
Implementation time horizon:
Fleet size:
Additional Information