eMobility Evolution

Påbörja din elektrifieringsresa nu med faktabaserat underlag från dina fordon.

Vad ingår?
 • Elektrifieringsrapport
  Vi kopplar upp din fordonsflotta och samlar in data eller om data redan finns tillgängligt så använder vi den. Baserat på verksamhetens profil, körmönster och geografisk placering analyserar vi din elektrifieringspotential, alltså vilka fordon som är redo att bytas ut mot eldrivet samt vilka modeller som passar bäst. Att välja rätt batteristorlek, hur mycket laddning fordonet kan ta emot, volym, last och dragspecifikation är viktiga parametrar.
 • TCO-analys
  Vi förser dig med en preliminär TCO-analys (Total Cost of Ownership) per fordon vilket blir värdefullt för att förstå den totala kostnaden samt i diskussionen med leasing eller finansieringsbolaget
 • En plan för laddinfrastruktur
  Baserat på antalet fordon och vilka modeller ni planerar att köpa samt företagets specifika behov tar vi också fram en plan för vilken sorts laddinfrastruktur ni behöver.
 • Energiförbrukningsrapport
  Antalet fordon, körmönster, batteristorlek samt laddbehov påverkar hur mycket energi de eldrivna fordonen kommer att förbruka, detta sammanställer vi i en rapport.

Prissättning och information

Vår eMobility Evolution tjänst sträcker sig typiskt sett över ett kvartal för att hinna samla in och analysera tillräckligt med relevant data.

De flesta fordonsflottor är inte redo för 100% elektriering och i de flesta fall sker detta gradvis över ett antal år varför det är viktigt att planera för en skalbar miljö.

Prissättning: En månatlig kostnad per fordon under utvärderingsperioden.

Andra produkter

Digital Fleet Lite

Vi tar den digitala körjournalen till nästa nivå med full funktionalitet för samtliga eldrivna bilar på marknaden.

Digital Fleet Standard

Ta kontroll och börja optimera din fordonsflotta nu, spara pengar, reducera koldioxidutsläpp och skapa nöjdare och säkrare medarbetare.

Digital Fleet Pro

Optimera er fordonsflotta till nästa nivå med full lönsamhetskontroll och anslut till morgondagens affärsmodeller redan nu.

Boka demo?

Kontakta oss för att boka en demo av vår plattform.