2022-01-11

Vialumina medverkar i kraftsamling för elektrifierade transporter

Vialumina är ett av många företag som har angivit sitt elektrifieringslöfte för att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter.

Våra tjänster syftar till att bidra med rätt verktyg och skapa en digital miljö för hållbara fordonsflottor och påbörja elektrifieringsresan, något som matchar regeringens målsättning

Genom att samla in och analysera data kan vi avgöra elektrifieringspotentialen samtidigt som vi erbjuder smarta systemtjänster för att optimera driften och lönsamheten för samtliga fordon, oavsett bränsle.

Allt för många svenska fordonsflottor är fortfarande analoga och fossildrivna, vi kommer att göra allt vi kan för att ändra på det!