Vialumina GO

Arbeta smartare.
Inte mer.

Vialumina GO.

Vialumina GO tar körjournalen till en helt ny nivå. Vår telematikstödda körjournal och förarapp fungerar med alla fordon oavsett bränsletyp och alla smarta mobiltelefoner – och säkerställer att alla dina fordon är och förblir uppkopplade.

Logga alla resor automatiskt och generera underlag för fakturering – fullt kompatibelt med Skatteverkets regelverk. 

Du kan också exportera data och sätta upp certifierings- och godkännandeprocesser – eller visualisera datan genom verktyg som exempelvis Power BI. 

Telematikstödd körjournal för förare

Vialumina GO är en kraftfull men enkel lösning för dig som behöver en körjournal – som ger dig lite mer på köpet.

Användarvänliga verktyg

Användarvänliga verktyg för både förare och administratörer. Appen gör det enkelt för förare att växla mellan privatresor och företagsresor och ger administratören full överblick över resor, rapporter och finanser.

Minskad administrativ börda

Vår körjournal är byggd med din verksamhet i åtanke och möjliggör ökad datakvalitet samtidigt som både du och dina förare får mindre administration att ta tag i.

Boka demo

Varför välja Vialumina GO?

Automatiserad loggning av resor

Möjligheten till automatiserad loggning av resor minskar administrationsbördan för både förare och administratörer. 

Minska mängden pappersarbete

Dagarna då vi skrev ruttplaner och förde körjournal på papper är långt borta.

Exakta raporter

Vialumina GO stöds av telematik, vilket betyder att du med stöd av GPS-data får mer exakta rapporter från dina förare och fordon. 

Book a demo