Elektrifiering av kommersiella fordonsflottor erbjuder många fördelar, inklusive kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Men det medför också flera utmaningar som företag behöver ta itu med.

Här är en översikt över några av de vanligaste utmaningarna för fordonsflotteägare – och vad du bör ha i åtanke för att minimera riskerna i din elektrifieringsresa:

  1. Inköpskostnader:

Elfordon har ofta högre inköpskostnader än deras motsvarigheter med förbränningsmotor.

Tänk på detta: Många fordonsflotteägare som analyserar situationen kommer snabbt fram till att man ganska snart efter inköp kommer märka av de sänkta operationella kostnaderna för verksamheten.

  1. Laddningsinfrastruktur:

Att etablera tillräcklig laddningsinfrastruktur kan vara komplicerat och dyrt, och att förlita sig på det allmänna laddnätet innebär risker.

Tänk på detta: Företag måste planera för installation av laddningsstationer och ta hänsyn till laddartyp, geografisk placering och tillgänglighet för anställda och förare.

  1. Räckviddsbegränsningar:

Vissa elfordon har begränsad körsträcka jämfört med fordon med förbränningsmotor, vilket kan vara utmanande för fordonsflottans drift.

Tänk på detta: Du som köper in elfordon behöver välja fordon med tillräcklig räckvidd för sina specifika rutter och överväga laddningsalternativ för alla typer av resor.

  1. Laddningstid:

Att ladda en EV tar för närvarande längre tid än att tanka en konventionell bil, vilket potentiellt kan leda till oönskad “downtime”.

Tänk på detta: Operationella arbetsledare och förare måste ta hänsyn till laddningstiderna när de planerar rutter och tidtabeller.

  1. Verksamhetsstörning:

Övergången från fordon med förbränningsmotor till elfordon kan störa dagliga den dagliga driften.

Tänk på detta: De flesta företag byter inte hela sin flotta på en gång – och genom att analysera data från din nuvarande verksamhet kan du få insikt kring hur du bäst kommer igång med din elektrifieringsresa med så lite risk som möjligt.

 

———-

Att framgångsrikt elektrifiera kommersiella fordonsflottor kräver noggrann planering och investering. Uppsidorna med att elektrifiera är dock glasklara: På lång sikt kan företag dra nytta av minskade driftskostnader och bidra till minskat klimatavtryck.

Book a demo or get a quote

We will get back to you within a business day

First Name
Last Name
Company Name
Role or Title
Email Address
Phone Number
Interest:
Implementation time horizon:
Fleet size:
Additional Information