Har du precis fått höra att ditt Vialumina Eco Score har… utrymme för förbättring? Oroa dig inte! Här är en guide till hur du både höjer ditt eget score, bidrar till mindre utsläpp oavsett vilken sorts fordon du kör – och blir en bättre förare på köpet.

 


 

Vad är Vialumina Eco Score?

Vialumina Eco Score är ett poängsystem för alla förare som använder Vialumina GO – som kvantifierar förarnas förmåga att köra på ett miljömedvetet sätt. Det miljömedvetna sättet vi valt att luta oss mot är för många känt som EcoDriving, en körmetod som kan leda till 10–20 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med att köra “som vanligt”.

Körtekniken utvecklades för att minska utsläpp från själva bränslet, men den leder också till betydligt lägre bränslekostnader och mindre slitage på fordonet. (EcoDriving som koncept har ingått i den svenska körkortsutbildningen sedan 2007 – för att sprida kunskap om tekniken och träna nya förare i hur de minskar sitt koldioxidavtryck.)

Vi beräknar ditt score olika beroende på om du kör ett fordon med förbränningsmotor eller ett elfordon. Den som kör ett elfordon har nästan uteslutande ett högre score än den som kör ett fordon med förbränningsmotor och vi har tagit hänsyn till de olika körbeteenden som de olika typerna av fordon innebär.

 


 

Var hittar jag mitt Vialumina Eco Score?

Ditt score är synligt för dig i Vialumina GO-appen och sträcker sig från 1 till 5, där 1 är sämsta möjliga resultat och 5 det bästa möjliga resultatet.

 


 

På vilka parametrar beräknas Vialumina Eco Score?

För att räkna ut ditt score samlar vi in data känd för att bidra till högre utsläpp, dessa inkluderar:

  • Acceleration – Snabb acceleration
  • Bromsning – Hastig inbromsning
  • Kurvtagning – Hård kurvtagning
  • “Speeding” – att köra över hastighetsbegränsningen
  • Överdriven tomgångskörning
  • Höga varvtal per minut (RPM)

Notera att ovan parametrar framför allt gäller fordon med förbränningsmotor – för elfordon har vi byggt om scoringsystemet aningens för att reflektera de generellt lägre utsläpp som kommer från elfordon och hur exempelvis regenerativ inbromsning påverkar batteriet i fordonet.


 

Hur förbättrar jag mitt Vialumina Eco Score?

Planera din körning

Många stopp och hårda inbromsningar – liksom snabb acceleration och att köra i hastigheter över tillåten hastighetsbegränsning – förbrukar mycket bränsle oavsett om du rullar på fossilt eller el. För att spara bränsle: Håll en jämn hastighet. Detta uppnås genom att planera både rutt och tidpunkt för din resa, att försöka undvika tung trafik och försöka förutse vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt.

Motorbromsa eller generera ny el med regenerativ bromsning

Att bromsa innebär alltid slöseri med energi – därför rekommenderas att använda motorbromsning så mycket som möjligt. Släpp gasen i tid – och släpp den helt. På det sättet kan du undvika att använda fotbromsen helt och hålla nollförbrukning vid inbromsning. Du som kör ett elfordon kan med fördel nyttja den regenerativa inbromsningen för att återladda ditt batteri när det går.

Undvik överdriven tomgångskörning

Även om tomgångskörning inte nödvändigtvis alltid är avsiktlig släpper överdriven tomgångskörning ut utsläpp när det är helt onödigt att göra det. Vi pratar självklart inte om att stanna vid rödljus här – utan saker som att ha motorn igång medan du väntar på att kollegor ska komma till en parkeringsplats. Undvik så gott det går och se ditt score höjas! Det här gäller både för dig som kör ett elfordon och dig som kör ett fordon med förbränningsmotor.

 


 

Varför är mitt Vialumina Eco Score viktigt?

Att välja att köra på ett medvetet sätt för att minska sina utsläpp spelar roll för planeten i det långa loppet.

Många organisationer och företag har dessutom utvecklat program för att minska utsläpp från just körningen som en del av sina hållbarhetsinitiativ, många kommuner har t.ex. policies och riktlinjer för EcoDriving. Att hålla koll på en poäng som mäter dessa exakta parametrar ger dessa organisationer möjlighet att följa upp och säkerställa efterlevnaden av dessa policies.

Book a demo or get a quote

We will get back to you within a business day

First Name
Last Name
Company Name
Role or Title
Email Address
Phone Number
Interest:
Implementation time horizon:
Fleet size:
Additional Information