Fleet Manager? Fordonsflottechef? Fordonsflottemästare? Fleet Master? Depåchef? Kär kollega har många namn och i svenskan finns inget riktigt bra ord för den som i ett företag hanterar, optimerar och utvecklar en fordonsflotta. Det alla, oavsett titel, har gemensamt är i alla fall att de står inför vissa utmaningar kopplade till sina fordonsflottor. Fordonsflottechefer över hela världen brottas med komplexa problem som kräver både lång- och kortsiktiga lösningar. Låt oss fördjupa oss i de främsta utmaningarna som den som ansvarar för en fordonsflotta står inför precis här och nu:

 

Hållbarhet och klimatavtrycksreduktion i fokus

Hållbarhet har gått från ett flashigt modeord till någonting både konkret och viktigt för den som ansvarar för en fordonsflotta. Det ökade fokuset på klimatet har satt hållbarhetsfrågor på topplistan över många bolags viktigaste utmaning. Ofta ser vi att ansvariga för fordonsflottorna tillsammans med hållbarhetschefer mer än gärna proaktivt söker lösningar på utsläppsproblematik – samtidigt som de står under ökad press. Utöver verktyg för grundläggande funktioner som körjournaler finns det en växande efterfrågan på robusta lösningar som ger tillgång till utsläppsdata från fordonsflottan. Denna förskjutning signalerar ett skifte där hållbarhet inte längre är ett val utan ett krav för modern fordonsflottshantering.

 

Datadrivet beslutsfattande i en utmanande värld

Att navigera i ett osäkert landskap är knepigt – men möjligt. För den som äger och förvaltar en fordonsflotta är den eviga strömmen av externa krav ingen nyhet. Plötsligt kommer nya regler, utsläppsstandarder och säkerhetsprotokoll – allt för en god sak, såklart, men att ständigt behöva sjösätta nya efterlevnadsprojekt blir lätt tjatigt. Som om det inte vore nog lägger elektrifiering till ytterligare en komplexitetsnivå i mixen. Och nämnde vi att fordonflottan ofta utgör den största kostnadspucken i små företag? Insatserna är höga, och tillförlitlig data behövs för datadrivet beslutsfattande.

 

Stigande bränslekostnader

Den globala volatiliteten i bränslepriser är en bestående utmaning för Fleet Managers. Fluktuerande bränslepriser påverkar operativ planering budgetar, vilket gör det nödvändigt för bolag att utforska bränsleeffektiv teknologi, alternativa bränslen och ruttoptimering för att dämpa den ekonomiska påverkan som kommer av oberäkneliga bränslepriser. Samtidigt ser vi också att de senaste årens volatilitet i elnätet också bidragit till en tydlig efterfrågan på möjligheten att kunna ladda sin eldrivna kommersiella fordonsflotta genom ‘Smart Charging’ – så frågan om bränslekostnader diskuteras helt bränsleagnostiskt idag.

 

Stenåldersteknik

Ja, nu kanske de inte hade jättemånga digitala verktyg på just stenåldern, men att välja ett fordonsflottsystem som inte är förberett eller anpassat för elektrifieringsvågen är en föråldrad strategi. När allt fler flottor omfamnar elektriska fordon (EVs) behöver du som roddar en fordonsflotta verktyg som erbjuder omfattande kontroll över EV-data, laddningsinfrastruktur och prestandaövervakning. Att välja ett Fleet Management System som inte är förberett för elektrifiering kan både hämma effektivitet här och nu och – i värsta fall – hämma din utveckling mot en framtidssäkrad fordonsflotta. (Där vill vi inte hamna!)

 


 

Sammanfattningsvis: För att navigera komplexiteten i att hantera och drifta en fordonsflotta på 2000-talet behöver man anta en proaktiv och flexibel approach. Hållbarhet, regelefterlevnad och teknologi går hand i hand och den som hanterar en kommersiell fordonsflotta behöver ha stenkoll på många saker samtidigt. Genom att omfamna innovation, hålla sig nyfiken på framtiden och hålla sig uppdaterad om branschtrender får man en tydlig kompass som leder våra Fleet Managers rakt in i morgondagen.

Och vi gör det ju såklart – tillsammans.

Book a demo or get a quote

We will get back to you within a business day

First Name
Last Name
Company Name
Role or Title
Email Address
Phone Number
Interest:
Implementation time horizon:
Fleet size:
Additional Information