Stockholms stad får finansiering av Vinnova och Viable Cities i syfte att utveckla ett kraftfullt verktyg för omställningen till klimatneutrala städer. Det handlar systemdemonstratorn Snabbsam, som ska ta ett helhetsgrepp på komplexa utmaningar såsom utsläppsfria transporter, utsläppsfria områden och energipositiva stadsdelar. 

I systemdemonstratorn Snabbsam kommer Stockholms stad och dess partners, varav Vialumina är en, att arbeta för en omfattande omställning av resvanor, ytanvändning och fordonsflotta i Stockholms innerstad. Detta som ett steg på vägen mot en utsläppsfri innerstad och ett klimatpositivt Stockholm 2030. I Snabbsam ska den miljözon som planeras i centrala Stockholm nyttjas både som motor och möjlighetsfönster i strävan mot ett transporteffektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns. 

– För att minska utsläppen från transportsektorn och samtidigt höja livskvaliteten för de som bor och verkar i Stockholm krävs bred samverkan, mod och systemförståelse. För oss är Snabbsam ett ypperligt sammanhang att få till allt detta genom dialog, samarbete och gemensamt handlande med näringsliv, allmänhet och akademi. Tillsammans gör vi Stockholm till en mer attraktiv plats och bidrar med ett mindre klimatavtryck globalt, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör, Stockholms stad i det pressmeddelande som publicerades i samband med att finansieringen offentliggjordes.  

– För vår del innebär deltagandet som teknisk partner i Snabbsam en möjlighet att kunna hjälpa till med den klimatomställning samhället står inför, samtidigt som vi också kan ta del av värdefull input genom att lyssna in och utforska perspektiv från hela systemkedjan. Exakt hur Vialuminas teknik kommer att användas i systemdemonstratorn är inte fastställt ännu, men vi ser fram emot att kunna bidra med vår expertis, säger Pontus Frohde, VD på Vialumina.  

 

———-

OM SNABBSAM

  • Idén om att utveckla verktyget Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer har initierats av Viable Cities och Vinnova som en del i arbetet med mission Klimatneutrala städer 2030.
     
  • Idén har utforskats i en samskapande process mellan städerna i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, de övriga myndigheter som ingår i samma satsning samt andra nyckelaktörer.
     
  • Planeringsfasen för systemdemonstratorn i Stockholms stad kommer att pågå till sommaren 2024. Under denna fas kommer projektgruppen att utveckla ramar och förutsättningar för att genomföra sina systemdemonstratorer på längre sikt.
     
  • En systemdemonstrator är kortfattat ett demonstrationsprojekt som handlar om att utveckla hela samhällssystem snarare än enskilda lösningar.  

Book a demo or get a quote

We will get back to you within a business day

First Name
Last Name
Company Name
Role or Title
Email Address
Phone Number
Interest:
Implementation time horizon:
Fleet size:
Additional Information