2022-05-31

Vialumina Key Note Speaker på Sveparks konferens i Gävle

 

 

 

Idag öppnade Svepark sin årliga konferens, denna gång i Gävle på temat ”Elektrifiering-Digitalisering-NyTeknik”.

Patrik Lindergren, CTO och medgrundare på Vialumina talade om hur vi kan stimulera omställningen till elektrifierade fordon.

Han talade bland annat om att det nu skapas nya möjligheter och affärsmodeller för parkeringsoperatörer när professionella förare hyr parkeringsplatser och behöver laddning. Då gäller det att ha ett SLA (Service Level Agreement) som säkerställer att bilen kommer att laddas på ett säkert och professionellt sätt. Kraven är högre och tålamodet mindre kring laddning som inte fungerar tillfredsställande. Detta är ett måste för att förarna ska kunna utföra sina arbeten som planerat.